Over ons

ONZE STIEL: Faciliteren van leren en veranderen op mensenmaat. Van onderuit. Met hoofd en hart. Door in te zetten op het potentieel van àlle mensen, ook zij die uit de boot dreigen te vallen.

Onze manier van werken  

Cocreatie werkt is het motto van Kwadraet. In iedere vorming en begeleiding ervaar je dit. Je herkent ons ook aan onze focus op oplossingen en praktijk. We creëren een veilige leeromgeving, waarbinnen plaats is voor uitwisseling, reflectie, oefening en theoretische kadering. En humor.

Je vindt bij ons een gevarieerd aanbod van cursussen en vorming in open aanbod en op maat, zowel voor jou als voor je organisatie, zowel als burger, vrijwilliger of als beroepskracht. We versterken jouw vermogen om complexe uitdagingen aan te gaan. Zoals bijvoorbeeld omgaan met conflicten, samenwerken met vrijwilligers, omgaan met kwetsbare mensen.

Hoe

We brengen samen uitdagingen in kaart en helpen je nadenken over een gedeeld toekomstbeeld. Stap voor stap ontwikkelen we samen de strategieën en acties die je op weg helpen naar die gewenste toekomst. Ook vragen we, zowel in onze procesbegeleidingen als onze trainingen en seminaries: 'Wat ga je morgen al waarmaken?’  

Als je ons inschakelt voor een begeleiding, overleggen we eerst met jou. Daarna blijven we afstemmen met jou en met de deelnemers. Want we houden jou en de deelnemers graag 'eigenaars' van het leer- en/of  veranderproces. Onze expertise is daarbij een bron van inspiratie en impliceert de inzet van praktijkgerichte en activerende methoden. Verder nodigen we uit om op zoek te gaan naar al aanwezige krachten, die te waarderen, verder te ontwikkelen en om te zetten in toekomstgerichte acties. 

Wie

Elke medewerker van Kwadraet is thuis op een of meerdere terreinen: samenwerken vanuit cocreatie, cocreatief leidinggeven, gemotiveerd aan de slag blijven, samenwerking onder vrijwilligers, begeleiden van vrijwilligers, missie en visie ontwikkelen, keuzes maken, netwerken, faciliteren van participatieprocessen, werken en overleggen in team, oplossingsgericht coachen, dialogeren, train de trainer, omgaan met diversiteit, conflicten hanteren, zelfzeker omgaan met anderen, creatief denken, … Maak hier kennis met het team van Kwadraet

Waarom

Kwadraet faciliteert leren en versterkt mensen en groepen om beter hun plek, rol en engagement in hun omgeving op te nemen. We ondersteunen mensen om samen te participeren. Omdat samen participeren ook in jouw organisatie of in jouw leef- of werkomgeving een stap vormt in de richting van een open en gedragen democratische samenleving. 

Blijf op de hoogte

Ongeveer om de 6 weken verspreiden we een Nieuwsbrief met nieuws over het aanbod van Kwadraet en de thema's waar we rond werken. Inschrijven voor onze Nieuwsbrief kan via het formulier onderaan deze pagina.

Een overzicht van de Nieuwsbrieven van Kwadraet vind je hier.