Procedure

Gewoonlijk doorlopen we onderstaande stappen bij de realisatie van een programma op vraag: 

  1. je neemt contact met ons op via het contactformulier of tel. 09 382 75 70
  2. in een telefoongesprek met het Kwadraet-secretariaat of in jouw mail vermeldt je de thematiek van de vraag, de doelgroep en eventueel ook al de periode waarin de begeleiding moet plaatsvinden
  3. een van onze begeleiders contacteert jou en heeft met jou een gesprek over de context, de ontwikkel-, verander- en/of leerbehoeften van de organisatie, de afdeling, het team en/of de medewerkers; ook praktische en zakelijke aspecten komen in dat gesprek aan bod
  4. op basis van dit gesprek doen wij een voorstel van programma
  5. na de bespreking en eventuele bijsturing van dit voorstel stellen we een overeenkomst op en kan de procesbegeleiding of het leertraject plaatsvinden
  6. tussentijds en aan het eind van de begeleiding evalueren we met participanten en de organisatie 
Over ons