Wie is wie

De begeleiders van Kwadraet zijn ambachtslui, ze werken aan de wereld, op kleine schaal, op mensenmaat. Ze helpen je grote woorden om te zetten in kleine daden, via cocreatie en oplossingsgericht werken. Hun werk is maatwerk, geen twee begeleidingen zijn dezelfde. Ze stellen nieuwsgierige vragenluisteren naar de verhalen, dringen hun idee niet op. Met zachte hand sturen ze aan op meer verbinding, meer begrip, maar ook op kleine haalbare acties. Met hart en ziel zetten ze zich in voor het potentieel van alle mensen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ze blijven zich bijscholen, komen samen om zich verder in het vak te verdiepen, en om zich te blijven verwonderen.