Kwaliteitscharter

Mee op basis van dit charter, als onderdeel van een breder kwaliteitsbeleid, werd aan Stichting Lodewijk de Raet het ESF-kwaliteitslabel toegekend. Het charter omvat de uitgangspunten en principes die medewerkers van  Stichting Lodewijk de Raet hanteren met het oog op het ontwikkelen en begeleiden van  kwaliteitsvolle leertrajecten.    
 
Het ontwerpproces is relationeel-creatief van aard   

 • maximale afstemming op de betrokkenen, via een overleg met de opdrachtgever én via het peilen naar concrete leervragen van deelnemers    
 • permanente creativiteit in de inzet van werkvormen  
 • serendipiteit (di. actief gebruik maken van wat zich toevallig aandient)  

De uitwerking van leertrajecten is gestoeld op 7 essentiële educatieprincipes  

 • Actieve verwerking met het oog op het opdoen van ervaringen
  (opdrachten; oefeningen; deelnemers aan het woord)  
 • Systematische feedback
  (snel, direct en gestructureerd terugkoppelen tijdens het leerproces)  
 • Herkenbaar begrippenkader
  (parafraseren van nieuwe begrippen; inzichtelijke theoretische kaders)  
 • Toepasbaarheid
  (laten ervaren van relevantie en toepasbaarheid van de inhouden in de praktijk)  
 • Aangepaste sociale context 
  (groeperingsvormen; afwisseling; structuur; werken in zone van naaste ontwikkeling)  
 • Inzetten van ervarings- en handelingsgerichte werkvormen
  (reflectieoefeningen, ervaringsoefeningen, metaforen, beelden, fantasieoefening, psychodrama, interactiedrama, experimenten, methoden van creatief denken, presentaties, casusbesprekingen, …)  
 • Opdrachten geven voor in de reële gedragscontext
  (concreet, met tijdsafspraak, haalbaar qua niveau, gedragen door deelnemers)  

De observatie van ‘flow’ is een toetssteen voor de kwaliteit van het proces  

Flow3, is de ervaring van zeer hoge betrokkenheid van deelnemers, die terwijl ze zich engageren in het vormingsproces, de tijd bijna continu uit het oog verliezen, en die waarneembaar enthousiast met leerinhouden en opdrachten aan de slag gaan. Deze observeerbare ervaring ontstaat enkel in een veilige leercontext waarin de competenties van deelnemers gradueel kunnen toenemen en waardoor ze empowered raken om steeds complexere uitdagingen in hun eigen context op te nemen.  

Over ons