Groepsprocessen begeleiden

Je werkt regelmatig met groepen? Je bent gefascineerd door wat zich afspeelt in en tussen mensen? Je wil meer vat krijgen op de dynamiek van de groep?

Gedurende 2 dagen werk je aan jouw vaardigheden als groepsbegeleider. Je leert de beginselen van procesbegeleiding kennen. Je verhoogt jouw gevoeligheid voor wat zich in de groep afspeelt. Je oefent in het zien van wat op het eerste zicht moeilijk waarneembaar is. Bovenal train je in hoe je gepast kan inspelen op groepsdynamieken.

We grijpen de uiteenlopende ervaringen in de groep aan als kans tot uitwisseling. Jouw leervragen worden vooraf opgevraagd. Op basis daarvan bouwen we het programma op. In onze rugzak nemen we het model van procesbegeleiding van E. Schein mee, samen met onze inzichten in cocreatief werken. Je oefent in vragen stellen, luisteren, onzekerheid toelaten, meerzijdige alertheid …


Het effect na 2 dagen? Jij voelt meer zelfvertrouwen in het begeleiden van groepsprocessen. Jouw groep nestelt zich graag in de warmte van jouw begeleiding.

Datum  donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018
Cursusuren van 9u30 tot 16u30
Locatie Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent

Begeleider

Geert Vansieleghem
Even vertragen om dan het vonkje te zien ontstaan in en tussen mensen. Een doortastende vraag, een goedgeplaatste stilte. Het creëren van een verbindende leeromgeving en daarin mensen zien groeien, dat is voor Geert de essentie van het begeleiden.

Prijs Normaal tarief: 270 euro - Kortingtarief: 180 euro
Inschrijven Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld de code 18OS006 en jouw naam.

Terug naar overzicht