State of the Region

Een nieuw decreet. Een nieuwe realiteit. Bovenlokaal cultuurwerk zal de komende jaren steeds nadrukkelijker vorm krijgen. De Federatie volgt deze evolutie graag nauwgezet op en duikt vanaf 2019 in de buik van Vlaanderen. Bedoeling is om de initiatieven op het ‘tussenniveau’ een stem te geven in het Vlaamse cultuurbeleid.

Op donderdagavond 5 december organiseren De Federatie, Vormingsplus Oost-Brabant, Kwadraet en de Wakkere Burger hun eerste State of the Region in Aarschot. 

State of the Region is een inspiratienetwerkmoment voor mensen en organisaties die in de vrije tijd meerwaarde willen creëren voor de samenleving en daarin daadkrachtiger willen worden.

Om van dit event een succes te maken doen we graag beroep op jouw communicatiekanalen. Maak het event bemee kend via jouw sociale media, website, e-zines, drukwerk of een gerichte mailing naar vrijwilligers, burgers, verenigingen, organisaties of initiatieven met ambitie (uit Oost-Brabant en omstreken). Richt je tot hen die over de grenzen van hun wijk, gemeente, sector of thema’s heen actief zijn of willen groeien in hun opzet. Mondeling werkt meestal nog het best. Breng State of the Region dus in je dagelijkse contacten ter sprake bij al wie er baat bij kan hebben. 

Zelf nieuwsgierig? Kom gerust af om de sfeer op te snuiven, expertise te delen of bekommernissen aan te kaarten.

Alle info en inschrijven op www.stateoftheregion.be

Samen sterker: sterke partners voor State of the Region 

Om van State of the Region een succes te maken, zocht De Federatie partners met branie. Samen met het plaatselijke Vormingpluscentrum, De Wakkere Burger én Kwadraet gaan ze een stevig engagement aan om initiatieven met ambitie te steunen en betrekken. 

De Wakkere Burger vzw wil het vuur aanwakkeren bij actieve burgers die meer greep willen op hun leefomgeving en op het lokale beleid. Meer op www.dewakkereburger.be

Vormingplus houdt de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de inwoners en organisaties in onze regio’s, dat is wat telt. Rond die maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen ondernemen ze actie. Meer op www.vormingplus.be

Kwadraet biedt boeiende en actuele vorming voor vrijwilligers in Vlaanderen en engageert zich van hieruit voor State of the Region. Hoe kan je vrijwilligers de aandacht geven die ze verdienen? Hoe kan je vrijwilligers nog meer verbinden, doen bloeien in je organisatie of groep? Samen met vrijwilligers gaat Kwadraet op zoek naar antwoorden en mogelijkheden. 

State of the Region

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Door je aan te melden voor de nieuwsbrief ga je akkoord met de privacy verklaring