De voorgeschiedenis van Kwadraet

Het collectief geheugen vergeet snel. Veel deelnemers van Kwadraet – en zelfs enkele medewerkers – zouden moeite hebben met een antwoord op de vraag wat er was toen Kwadraet nog niet bestond.

Het is niet simpel om op het web informatie te vinden over wat vooraf ging, terwijl achter het huidige Kwadraet een lange en rijke geschiedenis van vormingswerk schuilgaat onder de naam Stichting Lodewijk de Raet.

Daar moest iets aan gedaan: het idee ontstond om te verzamelen wat betrokkenen van het eerste uur zich herinneren. De werkgroep mondelinge geschiedenis ging aan de slag! 

Zij zorgen nu voor een boeiend overzicht van wat de Stichting Lodewijk de Raet vanaf 1952 tot 2003 in Vlaanderen aan vernieuwend vormingswerk op gang heeft gebracht, al snel in gezelschap van tal van andere organisaties. Niet door een zoveelste boekwerk, maar via een website met opgenomen getuigenissen van mensen die het meegemaakt hebben, ondersteund door korte teksten. 

Voor vele tienduizenden Vlamingen is wat op die website staat een inspiratie geweest voor vernieuwing op het vlak van onderwijs, cultuur, landbouw, bedrijfsvoering, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, bibliotheekwerk, gemeentelijke participatie, enz. Het heeft vooral een ommekeer teweeggebracht in de manier waarop we respectvol samen werken aan oplossingen, over partijen en gezindten heen. 

Nieuwsgierig naar wat voorafging?

Bezoek de kersverse site