Terug naar het overzicht

Sociale conditietraining

Train je sociale vaardigheden

We konden nog niet lopen of we waren reeds volop bezig met het leren en oefenen van onze sociale vaardigheden. Zodra we geboren zijn, beginnen we daarmee en worden ons alsmaar bewuster van de interacties met de mensen om ons heen. We groeien. En onze sociale vaardigheden groeien met ons mee.

Eenmaal volwassen, stoppen we daar best niet mee. Want de wereld rondom ons blijft veranderen. Zo werd ons vroeger vaker gezegd wat we moesten doen. Nu is op veel plekken de hiërarchie verdwenen, of ze werkt niet meer. We moeten er steeds meer zelf zien achter te komen, we moeten het zelf doen. Zelfsturend zijn, noemen ze dat. Maar daarvoor hebben we anderen nodig. En dat vraagt samenwerking.

Formaat ondersteunt het jeugdhuiswerk in Vlaanderen. Zij zijn op korte tijd gegroeid naar een organisatie met 60 medewerkers en maken net als vele organisaties de transitie door naar meer zelfsturing. Zoiets vraagt veel van medewerkers, dat krijg je vaak niet mee in je opleiding, of alleen in theorie. We gingen samen in zee en zo ontstond de ‘Sociale conditietraining’. 

Sociale vaardigheden, wat zijn dat? Luisteren, zeggen wat je te zeggen hebt, vragen wat je nodig hebt, waardering uitspreken, feedback geven, het beste uit de ander halen. En uit jezelf natuurlijk.

Is dat geen tijdverlies?  Er wordt soms wat lacherig over gedaan: daar gaan we nu toch geen tijd aan verliezen, het moet vooruit. Tot er een verschil opduikt. Je kan dat wegmoffelen. Of aan ‘de baas’ vragen te zeggen hoe het moet. Of elk op eigen houtje verder. Wil je dat?

Waar is dat goed voor? Om SAMEN vooruit te gaan. Met je mensen, met je team, met je groepen, met je werking, met de stad, met het land, met de wereld.

Wat heb je eraan? Meer verbinding, meer begrip, meer jezelf mogen zijn, anderen zien floreren, het vertrouwen groeit, en ook het plezier.

Waarom een training? Je fysieke conditie verbetert als je oefent, met sociale vaardigheden is het net zo.

Waar mag je je aan verwachten? Veel praten en veel doen, en dan kijken hoe het werkt. Af en toe een beetje uitleg. Jezelf en anderen beter leren kennen.  Elke dag een ander thema, binnen het thema sluiten we aan op jouw leervragen. 

  • Dag 1: het vuur aanwakkeren: motivatie en energie
  • Dag 2: wat je zegt ben je zelf: verbindende communicatie en feedback
  • Dag 3: verschil brengt je verder: over verschil en conflict
  • Dag 4: het beste uit de ander halen: coachende vaardigheden

Wat verwachten we van jou? Een dosis moed en onbevangenheid. Hoe meer je je in dit avontuur stort, hoe meer je zult leren. En openheid. Want wij leren ook graag van jou.

Wat kan het in beweging brengen? Katrien Van de Mosselaer, HR-coach bij Formaat vertelt hoe zij dit hebben ervaren:

"Dankzij de spreiding over meerdere trainingsdagen, het indelen in verschillende groepen en het organiseren van een gezamenlijk afsluitend moment, heeft iedereen de kans gekregen om er zelf uit te halen wat ze er wilden uithalen. De begeleiders van Kwadraet hebben hun vormingsprogramma op maat aangepast naargelang de groep waarmee ze werkten en de noden die in die groep leefden.

In sommige groepen ging het heel vlot om het vooropgestelde programma te geven, in andere groepen was er eerst nood aan meer kadering waarom we deze opleiding deden en hoe dit paste in de hele transitie naar een nieuwe organisatiestructuur en werken in een innovatieve arbeidsorganisatie.

Er was ruimte om uit te wisselen met elkaar hierover en de begeleiders zorgden ervoor dat de inhoud van de training mooi inspeelde op de vragen die gesteld werden. Zo is er gaandeweg meer nadruk gelegd tijdens de 4 dagen op ‘intrapreneurship’, dat in een groep zelfs ‘Formaatschap’ werd gedoopt: zich ondernemend gedragen in de organisatie en opnemen van (gedeeld) leiderschap.

De inhoud van dit opleidingstraject was ontzettend boeiend en ondersteunend in de transitie naar een nieuwe manier van werken in een innovatieve arbeidsorganisatie (meer gedeeld eigenaarschap, zelfsturende teams, werken met rollen ipv functies). Het versterkte de sociale vaardigheden en competenties rond samenwerken van onze medewerkers. Sinds we door coronamaatregelen en een eerste en zelfs ondertussen tweede lockdown vooral van thuis werken en dus op afstand samenwerken met elkaar, beseffen we des te meer hoe de sociale conditietraining ons nu van pas komt om verbinding met elkaar te blijven zoeken en goed te blijven samenwerken."

Iets voor jou?

Of voor jouw groep of organisatie? Laat het ons weten, contacteer ons en we passen deze training graag aan de startconditie en het tempo van de mensen die deelnemen aan. 

Meer vorming?

Ook in het open aanbod van Kwadraet vind je heel wat vormingen rond diverse thema's. Ga dus zeker ook eens op onze cursuspagina kijken.

Cursussen