Praktijkvoorbeeld Tordale

Waarom Tordale helemaal gaat voor de oplossingsgerichte aanpak

Tordale ondersteunt kwetsbare jongeren en volwassenen. In Torhout en omstreken werken zij met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van leven van mensen met autisme, gedrags- en emotionele problemen. De werking is erg divers: residentieel, dagopvang, thuisbegeleiding, onderwijs … In Tordale werken bijna 300 mensen. Jongeren en volwassenen vinden er hun weg naar de ondersteuning.

En bij Tordale wil men die graag allemaal mee onderdompelen in het oplossingsgerichte bad. Kwadraet is hun partner in crime. We begeleiden er, gespreid over het hele jaar, verschillende groepen in een opleiding ‘oplossingsgericht coachen’. Over het hoe en waarom gingen we in gesprek met Riet De Schacht, projectmedewerker beleid en ortho-agoge. Riet is aanjager van het oplossingsgericht werken binnen Tordale.

Hoe is het begonnen?
Riet: Tordale is een organisatie in verandering in een sector in verandering. Dat is tot nu een proces geweest met vele stapjes, met veel betrokkenheid van onderuit. Met een kerngroep en werkgroepen werd ingezet op de omschakeling van de medewerkers: samen het nieuwe profiel uitwerken en zorgen voor werkbare instrumenten. De opleiding oplossingsgericht coachen past perfect in dat plaatje. 

Welke effecten willen jullie graag bekomen? 
Riet: We willen doorgedreven krachtgericht werken. We zorgen ervoor dat cliënten de zaken zelf in handen kunnen nemen, dat onze ondersteuning hen daarin versterkt. Het oplossingsgericht coachen is daartoe ons middel, het geeft ons een gemeenschappelijke taal. En de medewerkers worden er gelukkiger van. 

Als de hele organisatie in het oplossingsgerichte bad is geweest, hopen we minder te praten en te denken vanuit beperkingen of problemen, maar meer vanuit oplossingen, met de blik op de toekomst. Dat zullen we merken op vergaderingen, in cliëntcontacten, eigenlijk in alle communicatie die we voeren. Vooruitgang merken we in de stapjes die gezet worden op teamoverleg: de focus verlegt zich van het probleem naar mogelijke oplossingen, in cliëntcontacten (gesprekken gaan minder over, maar meer mét de cliënt en zijn/haar netwerk). We merken dat het draagvlak voor oplossingsgericht coachen nog verder aangroeit.

Wat is tot nu toe de effect geweest van de vorming van Kwadraet?
Riet: Er is het enthousiasme van de collega’s, de interesse wordt geprikkeld. Het gemeenschappelijke kader wordt bewuster ingezet. Er is veel oefenkans tijdens de vorming, wat maakt dat mensen vertrouwen krijgen om meer oplossingsgerichte interventies te doen. We merken dat mensen warm worden voor de methode door de onmiddellijke effecten van de vorming, door het zelf te ervaren. We mikken daarbij op een sneeuwbaleffect van de teamcoaches naar de teams.  

Als je een dergelijke opleiding zou aanraden aan anderen, wat zou je zeggen?
Riet: Oplossingsgericht coachen zet je op weg naar een positieve en krachtgerichte groei. De mensen leggen hun lat zelf hoger. Ze hebben de zaken zelf in handen. 

Organisaties die werkzaam zijn onder PC 319.01 kunnen deze vorming ook aanvragen bij Vivo Social Profit. Kwadraet is er opleidingspartner.

Oplossingsgericht werken zit in het DNA van Kwadraet. Het is een kader geworden dat we in al ons werk hanteren. Het zit in de methodieken die we gebruiken in onze vormingen en begeleidingen. En bovenal in de attitudes en overtuigingen waarmee onze medewerkers in hun werk staan. Na een begeleiding door Kwadraet heb jij terug focus op wat wél lukt! Lees hier wat oplossingsgericht werken voor ons betekent. Het oplossingsgericht werken sluit aan bij thema's als Deep Democracy, cocreatie, verbindende communicatie en waarderende benadering. Lees hier meer over wat ons inspireert.

Contacteer ons voor meer info