Terug naar het overzicht

Train de trainer

Achter de eenvoud gaat het vakmanschap schuil. Kwadraet kan je helpen om de stiel te leren. We doen geen holle beloftes, maar helpen je op jouw pad als trainer, begeleider, leidinggevende. Kwadraet geeft in jouw organisatie vormingen, lezingen, intervisie en leertrajecten voor vrijwilligers, beroepskrachten en/of bestuursleden over:

  • vorming opzetten en begeleiden
  • spreken voor een groep
  • effectieve presentatie
  • begeleiden van groepen
  • groepsdynamische processen
  • de kunst van procesbegeleiding
  • didactische handvaten voor het delen van kennis en knowhow
  • groepen begeleiden vanuit interactie
  • inzetten van interactieve werkvormen

Een Socratische houding aannemen als begeleider van groepen

Luisteren en vragen stellen. Dat is de corebusiness van de trainer. Vanuit de socratische traditie betekent luisteren: niet associëren, invoelen, veronderstellen, luisteren naar wat niet gezegd wordt, actief luisteren, de vraag achter de vraag etc. Het is luisteren met een empathische nul-stand. Juist omdat het om de mens in je groepen gaat, omdat het gaat om een denk- en voelwereld die elke minuut, elke seconde anders is dan die van jou, de vormingswerker, trainer, coach.

Vragen stellen betekent in socratisch opzicht: eerst en vooral een goede, beknopt geformuleerde, eenvoudige vraag kunnen stellen met bovendien een bepaald doel. Waarom stel je deze vraag met dit doel? Een vraag als 'wat doet dit met jou?' is radicaal verschillend van 'Wat vind je hier van?' Je krijgt heel andere effecten. Is je vraag bedoeld om de ander te doen nadenken? Om de ander te ondersteunen? Om de ander te inspireren? Om de ander op andere gedachten te brengen?

Socrates vergeleek zijn werk in een bepaalde passage bij Plato met dat van een vroedvrouw (zoals zijn moeder). Hij zag zichzelf als degene die gedachten ter wereld bracht, zoals de trainer de gedachten ter wereld brengt waar de leden van de groep zwanger van zijn.

Het belang van sociaal leren

Om te leren heb je anderen nodig. Wij zetten expliciet in op het sociaal leren. Het leren speelt zich af in de interactie tussen de omgeving, persoonlijke factoren en het gedrag van de lerende (A. Bandura).  Mensen leren door naar elkaar te kijken, hoe men iets doet en wat de gevolgen zijn. Het uitwisselen van ervaring, succesverhalen oogsten, praktijktheorie verzamelen en cocreëren zijn dan ook terugkerende elementen in ons begeleidingswerk.

We gaan daarbij actief aan de slag met verschil: omdat we geloven dat het binnenbrengen van andere perspectieven verbreding, verdieping en van daaruit ook vernieuwing mogelijk maakt. We streven naar echte betrokkenheid en deelhouderschap door een vragende socratische houding aan te nemen – want vragen brengen meer in beweging dan antwoorden. 

Hoe we het aanpakken en wat anderen zeggen

De rol van de begeleider van Kwadraet bestaat er in om op te treden als structurerende, opdrachten-aanbiedende, vragen-stellende en feedback-gevende facilitator. Hoe onze deelnemers dat ervaren lees je in enkele getuigenissen uit de train de trainer opleiding ‘vorming opzetten en begeleiden’.

Deze 5-daagse TTT omvat alle ingrediënten voor een geslaagd recept: een authentieke en professionele trainer, gedegen input en onderbouwde kennis, voldoende uitdaging om uit je comfortzone te treden, en een veilige ruimte om te experimenteren en te groeien als groep. Een absolute aanrader!Livia Anquinet, CCG PassAnt

De TTT opleiding raad ik aan, aan iedereen die groepen begeleidt. Ik vond er verruiming van inzichten, kennis en manier van aanpakken. Ik kan nu mijn doelen beter afbakenen en omschrijven en heb meer inzicht in verschillende werkvormen. Theorie werd voortdurend in praktijk omgezet, in een erg goede variatie tussen beide. De vele tips die ik meekreeg hebben me sterker gemaakt als vormingswerker. Een zeer fijne ervaring was het om samen te werken met andere groepsbegeleiders.Steve Temmerman, ABVV metaal

Een ideale gelegenheid was het om samen met lot- en geestesgenoten na te denken over vorming geven en van elkaar te leren. Ik kreeg een spiegel voorgeschoteld en zag mijn sterke en minder sterke vormingstrekken blootgelegd.Pieter Raymaekers KULeuven Instituut voor de Overheid

Ik leerde niet zozeer nieuwe zaken, dan wel om de dingen die ik al doe, te omarmen, in vraag te stellen of nog beter te doen. het werd mij duidelijk dat ik over veel meer expertise beschik, dan ik zelf dacht. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en durf meer te experimenteren. – Jasmien Schutz, De Ambrassade

Bij Kwadraet werd ik ondergedompeld in een bad met diverse uitdagingen die me de dingen veel helderer hebben laten inzien. Extra straf werd het, door de diversiteit aan trainers in de groep.Sven Hemelaers, ABVV metaal

Ben ik wel goed bezig? Kan ik op een goeie manier overbrengen wat ik wil overbrengen? Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn vorming behapbaar is? Ook al had ik een aantal jaren ervaring in het opzetten en begeleiden van vorming, de vragen bleven hangen. Nu kan ik zeggen dat deze 5 dagen de investering meer dan waard zijn geweest. Ik kreeg absoluut inspiratie om met mijn leerdoelen aan de slag te gaan. Daar zorgden de mede-deelnemers voor, de gecreëerde veilige context en de talenten van de begeleider. Heel blij ben ik, dat ik nog eens een training mocht volgen die ook na de ‘uren’ nog blijft doorwerken!Liselotte Pattyn, Konekt

Cursussen