Toolbox Duurzame motivatie

Hieronder volgt een aantal instrumenten, werkvormen, workshops en ideeën die gebruikt kunnen worden om te werken rond het motivatiemodel. Je kan er inspiratie uithalen en ze aanpassen aan je eigen stijl en behoeften

1. Interactief meetinstrument: de motivatiewijzer

De interactieve motivatiewijzer bestaat uit 3 delen, werd ontworpen op basis van het  bouwstenenmodel, en verkent, door middel van een aantal uitspraken, in welke mate aan je behoefte aan competentie, autonomie, verbinding en aspiraties voldaan wordt.

 • De motivatiewijzer (pdf) om individueel in te vullen
 • Reflectievragen (pdf) voor individuele verwerking
 • Handleiding (pdf) voor ontwikkelingsgesprek met significante derde (leidinggevende, hr-medewerker, peer...) rond deze motivatiewijzer

Instructie voor de medewerker: De interactieve motivatiewijzer helpt je bij het onderzoeken en evalueren van je motivatie, en geeft een eerste aanwijzing over de elementen die voor jou zelf van belang zijn voor je werkmotivatie. Na het invullen heb je een beeld van:

 • hoe het gesteld is met je motivatie op het vlak competentie, autonomie, verbinding en aspiraties in het algemeen,
 • welke elementen voor jou een bron van motivatie zijn,
 • wat de werkpunten en de uitdagingen zijn.

Hoe tewerk gaan?
1. Start met het document “motivatiewijzer” (pdf-versie). Lees de uitspraken die er staan en geef jezelf voor iedere uitspraak  een score van 1 tot 10, waarmee je aanduidt in hoeverre deze uitspraken op jou van toepassing zijn. Het gaat hierbij om een individueel aanvoelen van de uitspraken. Er zijn geen goede of foute antwoorden; geef gewoon het antwoord dat als eerste bij je opkomt.
Eventuele  verduidelijking voor jezelf kan je in het vakje eronder noteren.
2. Ga verder met het document "individuele reflectievragen voor de medewerker bij de motivatiewijzer" (pdf-versie) en vul dit in. Hiermee maak je een balans op van de bronnen en uitdagingen in verband met je motivatie. 

En daarna?
De motivatiewijzer geeft inzicht in je motivatie. Op zich is dat reeds nuttig, maar het is de bedoeling om op basis van de resultaten in dialoog te gaan, vandaar de benaming 'interactieve motivatiewijzer'. Samen bereik je meer dan alleen. De meest voor de hand liggende dialoogpartner is je leidinggevende, maar iemand anders kan ook.

2. Waarderend samenwerken in de praktijk, enkele waarderende en oplossingsgerichte werkvormen:

3. Workshops rond duurzame motivatie:

 • Competentie: leeftijd en competenties
 • Autonomie: mijn cirkel van invloed / de tovenaar en de draak
 • Verbinding: generaties verbinden
 • Aspiraties en waarden: aspiraties ontdekken in dialoog
 • Veerkracht: de energiebalans
 • Omgaan met verandering: verandering, veranderspel en veranderlessen
 • Waarderend samenwerken: kernkwadrant oefening
Terug