Terug naar het overzicht

Duurzame motivatie

‘Om welke reden wil je dat medewerkers iets doen: omdat het moet of uit zichzelf?’ 
Marshall Rosenberg 

Duurzame motivatie komt zowel bij de medewerker (of dat nu vrijwilligers of professionelen zijn) als bij de organisatie van binnenuit.
Maar: hoe steekt motivatie eigenlijk in elkaar?  En hoe kan je daar op inspelen?
Kwadraet ontwikkelde een model om verschillende motivatietheorieën overzichtelijk te maken.

Deze info is in de eerste plaats bedoeld voor wie anderen (bege)leidt en wil ondersteunen.  Uiteraard kan je er ook voor jezelf of als bvb. vrijwilligersploeg of buurtcomité mee aan de slag.  Bij uitbreiding is dit model allicht nuttig voor iedereen die antwoorden zoekt op motivatiekwesties die zich stellen in de brede samenleving, in het verenigingsleven of in gemeenten, buurten en wijken.  

Concreet vind je hier antwoorden op vragen als:

  • Hoe werkt motivatie?
  • Wat kan ik doen opdat alle betrokkenen bij onze werking zich blijvend gemotiveerd kunnen inzetten?
  • Wat kan ik doen om de motivatie van ervaren medewerkers tegelijk met die van alle andere betrokkenen te ondersteunen?

Het 5-bouwstenenmodel staat centraal in onze antwoorden op de bovenstaande vragen, maar ook in de begeleidingspraktijk die we ontwikkelen rond het motivatiethema.

Verder stellen we een draaiboek, een toolbox, concepten, praktijkverhalen en succesfacoren ter beschikking, waarmee je op een eenvoudige manier aan de slag kan binnen de organisatie, zowel in een KMO als in een grotere organisatie, zowel in de commerciële als in de niet-commerciële sector, zowel in een werksetting als in een vrijetijdskader. 

De basis van deze website kwam tot stand dankzij een ESF-project. In dat project onderzochten we met medewerkers van vier organisaties, vanuit de paktijk van de werkvloer, hoe en onder welke voorwaarden mensen duurzaam gemotiveerd kunnen werken.

Meer inspiratie