Draaiboek Duurzame motivatie

Aan de slag! Draaiboek voor een veranderingstraject rond motivatie

Dit draaiboek is bedoeld voor wie een verandertraject rond duurzame motivatie wil opzetten. In dit draaiboek staat wat nodig is om een verandertraject te laten slagen.

Dit proces kan zowel door een interne als externe procesbegeleider opgezet worden, en het is zowel voor kleine als grote organisaties bruikbaar.

Dit draaiboek is gebaseerd op onze ervaringen in vier organisaties die partner waren in het ESF-project rond duurzame motivatie. Er waren twee organisaties uit de profit sector, en twee organisaties uit de non-profit sector. De concrete verhalen vindt u bij het luik 'Verhalen' op deze site.

Eerst vindt u een beschrijving van de doelen en opzet.
Daarna worden alle trajectstappen apart toegelicht.

Terug