Succesfactoren Duurzame motivatie

Wervende communicatie
Wat je ook wil opzetten om duurzame motivatie te ondersteunen - een workshop, een gesprek een traject - zorg er steeds voor dat het een positieve uitstraling heeft. De initiƫle communicatie is hier van groot belang. Zet vanaf het begin een positieve toon, communiceer zeer zorgvuldig zodat werken aan duurzame motivatie vanaf het begin een voorbeeldfunctie krijgt en niet iets lijkt voor gedemotiveerden en kneusjes.

Waarderende benadering
De basis voor werken aan duurzame motivatie is een constructieve en waarderende dialoog die verder bouwt op de kracht die er al is. Positieve ervaringen vormen vertrekpunt en inspiratiebron in de plaats van problemen en tekorten. 

Tijd
Besef dat een veranderingsproces rond duurzame motivatie een tijdsinvestering vergt. Kan de organisatie voldoende tijd vrijmaken in duurzame motivatie te investeren? Dit vereist dat de nodige medewerkers tijd krijgen om tijdens en tussen de sessies samen te zoeken, oefenen en experimenteren.

Cultuur en context van de werkplek
Zorg ervoor dat wat je ook doet, het steeds ingebed is in de cultuur en de context van de organisatie. Haak ook in op gebeurtenissen die zich op het moment zelf voordoen, indien de organisatie bijvoorbeeld door een veranderingsproces gaat, werk dan rond het effect van verandering op duurzame motivatie.

Draagvlak
Zorg voor draagvlak en betrokkenheid bij directie of hoger management. Zo kunnen zij niet enkel steun bieden, maar ook stappen zetten en verantwoordelijkheid dragen.

Meerpartijenbenadering
Meerpartijbenadering bij de samenstelling van de actieleergroep zorgt ervoor dat diverse standpunten, gevoeligheden en invalshoeken een plaats krijgen.

Terug