Basisprincipes van oplossingsgerichte intervisie

Intervisie zoals we dat bij Kwadraet graag begeleiden, is een toepassing die 4 vooronderstellingen uit het oplossingsgericht gedachtegoed in de praktijk brengt. Nieuwsgierig? Lees dan zeker verder.

1. Mensen hebben zelfhelende capaciteiten.

Mensen hebben de mogelijke oplossingen voor hun situaties in zich. De aanleiding voor een intervisie is vaak een probleem of een situatie waarin men vast zit. Er is al heel wat geprobeerd om verandering of beweging in een situatie te brengen en toch blijft men het gevoel hebben dat men vastloopt.  

We geloven dat ieder van ons, hoe vast je ook in een situatie zit, de mogelijke oplossingen in zich heeft om terug beweging in een situatie te brengen. Wel hebben we soms iemand nodig die ons dat zetje geeft. 

In een intervisie brengen een aantal gerichte oplossingsgerichte vragen de casusinbrenger tot oplossingen of ideeën. Straf om te zien is dat telkens weer. De vragen helpen om de situatie van een andere kant te bekijken of zijn net waarderend en erkennend naar dat wat al geprobeerd en gedaan is. Ze scherpen de creativiteit en bewustwording aan van de casusinbrenger. 

Voorbeeld

  • wat heb je gedaan wat gewerkt heeft? 
  • stel dat een collega in deze situatie zit, welk advies zou je je collega geven? 
  • hoe houd je het vol? 

Een intervisie kan ook zeker en vast op een succesverhaal toegepast worden. Wat kunnen we leren uit de dingen die goed lopen? Wat moeten we borgen? … En wat nog? 

2. De mogelijkheid om keuzes te maken is essentieel om je goed te voelen

Als je maar 1 mogelijkheid ziet, dan is er geen keuze en heb je het gevoel vast te lopen. Wanneer je tijdens een intervisie naast complimenten en waardering ook nog eens suggesties mee krijgt van je intervisieteam, heb je een breed pallet aan nieuwe opties over je situatie. De keuze is aan jou welke kers je van de taart wil plukken. 

Suggesties kunnen in verschillende vormen aangeboden worden. Alles wat mogelijks kan helpen in je situatie, kan door je intervisieteam als suggestie meegegeven worden. En, je hebt de vrije keuze om enkel datgene te onthouden waar je iets mee bent. 

Voorbeeld

  • een vraag kan iets in beweging zetten
  • een quote kan helpend zijn
  • hoe je het aangepakt hebt in je eigen situatie kan mensen op ideeën brengen

3. De oorzaak van het probleem heeft vaak niets te maken met de mogelijke oplossingen. 

Belangrijk is een goede startvraag.
Bijvoorbeeld: ‘wat moet er gebeuren zodat dit intervisiemoment voor jou nuttig is?’

Zo weet het intervisieteam waar ze mee over moeten denken. Dat, en een beetje context over je situatie. Meer heb je niet nodig voor een geslaagde intervisie. Het is een absoluut voordeel bij deze manier van werken dat het helemaal niet nodig is om de context van naaldje tot draadje te kennen. Het is namelijk helemaal niet zo dat het kennen van de oorzaak voor de oplossing zorgt. Zolang de persoon die de situatie inbrengt geholpen is, ook al begrijpen we helemaal niet waar het over gaat, is de intervisie geslaagd. 

4. Het verkregen mandaat bepaalt de interventies

In een intervisie vertrekken we vanuit een gelijkwaardige positie. Als casusinbrenger verwacht je suggesties op je situatie, maar ook het intervisieteam zal input krijgen en de transfer kunnen maken naar hun eigen situaties. In deze context heeft éénieder het mandaat om suggesties te geven. 

Bovenstaande aannames zorgen er voor dat intervisie een heel respectvolle manier is van met elkaar omgaan. En het heeft nog heel wat andere voordelen. 

Het is een relatief goedkope manier om te leren. We leren van elkaar en benutten ten volle het potentieel van het team. Op een relatief korte tijd, reken op 2 uur met een mooie opstart en afronding, heb je vaak mooie resultaten. 

Daarenboven gaan we in oplossingsgerichte intervisie de nadruk leggen op wat wel werkt. In tegenstelling tot de eerder traditionele intervisie, waarbij vooral gefocust wordt op ‘wat gerepareerd’ moet worden. We gaan niet zozeer de problemen oplossen, wel verder bouwen aan de al aanwezige oplossingen. 

Op deze manier versterken we positieve emoties, versterken we de hoop op een positieve uitkomst en het vertrouwen dat verandering in kleine stappen haalbaar is.

Stappenplan
Geprikkeld doorbovenstaande info? Dan bieden we jou nog een handig stappenplan om zelf een intervisie te proberen.

Bronnen
Van Dam, C., Intervisie… een weg naar verandering, Cambridgen Antwerpen, 2016.
Bannink, F., positieve supervisie en intervisie, Hogrefe uitgevers, Amsterdam, 2012.
Paludanus, Kromkamp, Wulffraat, R., P., M., Vraagkracht voor intervisie, eigen beheer, 2016.

Stappenplan