Terug naar het overzicht

Debbie Verduyn

Debbie Verduyn

Debbie is sociaal werkster met aanvullende trainingen in verbindende communicatie, oplossingsgericht coachen, e.d. Ze heeft ervaring in co-creatieve procesbegeleiding bij Kwadraet. Ze begeleidt graag en vaak rond het thema feedback geven en ontvangen.