Terug naar het overzicht

Oplossingsgericht coachen

WAT IS HET

Introductie 2-daagse in deze hoopgevende visie om mensen te coachen. Bij het oplossingsgericht coachen focussen we ons op wat werkt, eerder dan op wat niet werkt. We gaan uit van krachten en mogelijkheden. We brengen de gewenste toekomst in beeld en zoeken samen naar oplossingen binnen de eigen invloedsfeer in plaats van extern toe te wijzen (klagen, de ander moet veranderen, ja…maar..). Effectieve oplossingen sluiten aan bij eerder geboekte successen en mogelijkheden. Het gaat om het voeren van nuttige gesprekken die hoop geven en energie brengen om zelf oplossingen te bedenken.

WAT MAG JE VERWACHTEN

Onze ervaring leert ons dat de oplossingsgerichte visie vlot aan te leren is, zonder dat veel voorkennis is vereist. 

Tijdens de 2 dagen krijg je niet alleen een introductie in het oplossingsgericht coachen, maar ga je meteen oefenen vanuit praktische, voor jou herkenbare situaties. De oefeningen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. 

Ben je werkzaam onder pc 319.01, dan kan je als organisatie deze training ook aanvragen bij Vivo Social Profit.

Praktische informatie

Iets onduidelijk of wil je graag meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen
Datums: Maandag 17 juni 2024
Dinsdag 18 juni 2024
Cursusuren Van 9u30 tot 16u30
Locatie

Kwadraet
Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent

Begeleider Liselotte Pattyn
Prijs € 340
Cursuscode 24OS005
Inschrijven

Neem je deel vanuit jouw organisatie: 340,00 euro
Neem je deel als particulier, vrijwilliger of student: 240,00 euro

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam, de data en de cursuscode.

Schrijf je in voor: Oplossingsgericht coachen