FAQ

Hoe kan ik inschrijven?  

Inschrijven kan makkelijk via onze website www.kwadraet.be. Daarnaast kan je ook telefonisch inschrijven via 09 382 75 71. Vermeld zeker altijd de titel en het codenummer van de cursus, en ook je naam en al je adresgegevens (straat, nummer, poscode, gemeente, telefoonnummer en emailadres). 

Wie zich inschrijft wordt geregistreerd en geacht de volledige cursusprijs te betalen. Dat kan door storting of na ontvangst van factuur. Je stort het cursusgeld binnen de 14 dagen op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174. Bij je overschrijving vermeld je steeds je naam en het codenummer van de cursus. Dit moet je zeker ook doen als een organisatie of een andere persoon de betaling voor jou regelt. 

Kan ik een factuur vragen?

Als je een factuur wilt, moet je dat wel even bij je inschrijving vermelden. Je hoeft dan pas te betalen na ontvangst van de factuur (ongeveer 10 dagen voor de start van de cursus). Bij betaling van de factuur vermeld je het factuurnummer. Bezorg ons tijdig het factuuratieadres en eventueel ook het btw- nummer. Na betaling of eens de cursus gestart is, kan geen factuur meer opgemaakt worden!

Ik kan niet komen, wat nu?

Wij stellen het op prijs indien je ons bij annulering zo snel mogelijk verwittigt (ook al heb je nog niet betaald). Zo kunnen wij direct mensen van de wachtlijst oproepen. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je ons ten minste 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van ziekte of overmacht een bewijsstuk voorlegt (vb een ziektebriefje), dan storten wij de bijdrage terug met inhouding van 10% van de cursusbijdrage. Als de cursus al gestart is en je neemt niet deel, kunnen wij het cursusgeld niet meer terugstorten. Als je ons minder dan 10 dagen voor de start van de cursus verwittigt, houden we 50% van de cursusbijdrage in.

Kan ik korting krijgen op cursussen?

Indien je individueel netto maandinkomen lager is dan 900 euro of als je student bent, kan je met een schriftelijke gemotiveerde aanvraag of mits het bezorgen van een kopie van je studentenkaart een korting van 30% op het cursusgeld bekomen. Opgelet: deze korting geldt niet voor de cursussen in de vrije tijd (weekavonden en weekenddagen), aangezien deze prijzen al gereduceerd zijn. Voor cursussen die georganiseerd worden in samenwerking met sommige organisaties (bijvoorbeeld met cultuurcentra) kunnen we deze kortingen niet garanderen. Als je een kortingtarief geniet, is het niet mogelijk een factuur te vragen.

Wanneer gaat een cursus niet door?

Bij onvoldoende inschrijvingen, bij overmacht (bijvoorbeeld corona) of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht de cursus niet kan begeleiden, kan Kwadraet ervoor kiezen een cursus te annuleren. In die gevallen storten we het cursusgeld spoedig volledig terug. 

Ben ik verzekerd tijdens de cursus?

In het cursusgeld is geen bijdrage begrepen als verzekering voor een persoonlijk ongeval tijdens de cursus. Voor een beperkt bedrag kan je een ongevallenverzekering afsuiten. Enkel voor de residentiële programma’s is er wel een ongevallenverzekering in de prijs inbegrepen.