Terug naar het overzicht

Coaching zorgzame buurtprojecten

Coaching van zorgzame buurtprojecten, een brede ondersteuning.

In opdracht van de Koning Boudewijn Stichting nemen zowel Kwadraet-collega Geert Vansieleghem als collega Geert Sturtewagen van Schakel (onze collega's binnen Stichting Lodewijk de Raet) elk voor 10 van de projecten van Zorgzame buurten de rol op van coach in West- en Oost-Vlaanderen.

Samen met de 10 collega-coaches vanuit diverse organisaties, willen we steun en toeverlaat zijn voor de projecten en hun trekkers. We zijn generalisten met een brede interesse en focus om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften bij de verschillende projecten. 

Welke rol neemt de coach in zo’n project dan op?

We luisteren hard en stellen vragen – dat blijft de essentie van coaching. Soms is dat om de blik te verruimen van de trekkers in de projecten, soms net om die blik te vernauwen, om de focus terug te brengen naar de essentie van de ambities. We blijven kansen zien, zoeken mee naar oplossingsrichtingen, brengen een kritische noot in, dagen de projecten uit. We houden steevast het belang van het project voor ogen én dat van de mensen die er hun hart in leggen.

Als coach is Geert ook pleitbezorger van participatie, ondersteunt hij mee de evolutie van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken. Veel organisaties zijn het gewoon om noden te detecteren en dan daarvoor een aantal initiatieven aan te bieden. In de projecten willen we echter veel meer de beweging van onderuit maken, vertrekkende van wat de buurtbewoners denken, waar zij voor willen gaan. En dan samen met hen initiatief nemen. Voor de trekkers in projecten wil dat wel eens zeggen dat ze moeten afleren van zelf snel initiatief nemen, naar even vertragen, een stap opzij zetten om de ruimte vrij te maken voor de buurtbewoners. 

De coach is ook versneller van het ontwikkelingsproces, brengt inspiratie in uit andere projecten, maakt verbinding tussen trekkers van verschillende buurten. We proberen het hele netwerk te overzien, leggen linken tussen verschillende sectoren, brengen het verenigingsleven onder de aandacht, … 

Waarom dit zo goed bij het Kwadraet-DNA past?

Als coach stimuleren we het leren van onderuit, het sociaal leren tussen mensen. De typische manier van werken van Kwadraet is oplossingsgericht en verbindend en dat is helemaal wat de mensen in de projecten sterker maakt en dus ook de projecten zelf vooruit stuwt.

Met Kwadraet willen we impact hebben op gemeenschapsvorming, op het aanwakkeren van engagement, het in beweging zetten van het verenigingsleven, het engagement van vrijwilligers, het over de muurtjes van sectoren kijken. Al deze domeinen en bewegingen komen samen in de ondersteuning van zorgzame buurten.

Meer over Zorgzame Buurten

Zorgzame buurten is een initiatief van de Koning Boudewijn Stichting. Kijk op www.zorgenvoormorgen.be voor meer info.