Gouden pijlen gooien

Als je vaak met groepen werkt, ken je het belang van afwisseling en variatie in je programma. Hoe kan je de aandacht van de groep erbij houden? Wat doe je als niet iedereen participeert? Hoe zorg jij ervoor dat deelnemers elkaar horen en hoe blijf je verbinding maken in groepen? Afhankelijk van jouw doel en inhoud, kies je welke werkvorm jij zal inzetten. 

Tijdens de training Vorming Opzetten en Begeleiden, staan we bij Kwadraet stil bij werkvormen. Ze dienen niet louter om een groepsbijeenkomst leuker te maken. Je zet ze in met een welbepaald doel. Een werkvorm is een bewust gekozen methode van werken om de inhoud van je bijeenkomst aan te brengen en de groepsdynamiek positief te beïnvloeden. 

Een favoriet van de collega’s bij Kwadraet is de “positieve roddel” of “complimentendouche”. Een variant hierop is “Gouden Pijlen Gooien.” 

Wat is Gouden Pijlen gooien? 

Sta in gedachten even stil bij een moment waarop iemand jou een compliment gaf. Wat gebeurde er? Heb jij het echt gehoord? Werd je een beetje verlegen? Veegde je het van tafel of kaatste je het terug? We hebben geleerd om bescheiden te zijn. Het zit ingebakken in onze omgang met elkaar. Maar als we het complimentje terugkaatsen, nemen we het eigenlijk niet echt aan. In deze oefening maak je bewust even tijd om openlijk te zeggen wat je echt in de ander waardeert.      

Hoe werkt het?

Een complimentje is een geschenkje. En een geschenkje geef je toch ook niet terug? 

Het principe van Gouden Pijlen Gooien is dat je een waarderend gesprek voert. Dit kan met je collega, een partner, een leidinggevende, familie en vrienden. Je kan het in een kleine groep of in een grotere groep doen.

Je gooit een regen aan gouden pijlen over de ander heen en de ander laat de pijlen binnen komen. Daar leer je uit. Je deelt je inzichten, en vertelt de ander wat je met die inzichten gaat doen. Het gesprek bestaat uit 4 stappen. 

Stap 1: Akkoord gaan

“Is dit nodig?” denk je misschien, want het is toch een positief gesprek? Ja, maar we zijn het niet gewend om dit te doen. Complimenten kunnen intens zijn. Met enkele afspraken over de veiligheid, creëer je een veilige sfeer. Denk even na over wat je zal gaan doen en ga niet te snel over deze stap heen. Er zijn drie uitgangspunten: 

  • We doen dit om in verbinding met elkaar. We blijven samen tijdens de oefening 
  • We leren iets over onszelf en over elkaar. We zijn oprecht. 
  • Niemand heeft de waarheid in pacht. Er zijn verschillende manieren om naar iets te kijken.  

Vraag aan de  persoon met wie je dit doet of hij/zij iets wil toevoegen. Word je nu bewust van al wat je wil zeggen tegen de persoon met wie je dit doet. Denk na over alle kwaliteiten en goede kenmerken van deze persoon.  

Stap 2: Gouden pijlen gooien 

A begint en geeft complimenten aan B. Alles wat je waardeert aan deze persoon vertel je. Wat kan hij/ zij goed? Welke karaktereigenschappen vind je fijn? Welke waarde voegt deze persoon toe aan jouw leven? Welke gewoontes van hem of haar vind je mooi etc.  

B luistert, stelt geen vragen, onderbreekt niet. Tot A helemaal klaar is. A bezorgt B een douche aan complimenten. Zorg dat je het meent. Pas als A helemaal klaar is draai je de rollen om. Doe eventueel een tweede ronde als er nog nieuwe complimenten in je opkomen naar aanleiding van de eerste ronde. 

Stap 3: Kernen van waarheid 

Tijdens stap 2 heeft tenminste één pijl een reactie bij je teweeggebracht. Deel welke gouden pijl jou heeft geraakt en vertel wat het zegt over jou. Je kunt de zin ‘wat mij raakte was… en ik realiseer me dat ik…’ gebruiken. Vlak het compliment niet af, maak jezelf niet klein. Eerst A daarna B. 

Stap 4: Wat ga je doen? 

Vertel de ander wat dit betekent voor je persoonlijke ontwikkeling en groei en wat je hiermee gaat doen. Ben je je bewuster geworden van iets dat je al wist van jezelf? Heb je nu een andere kijk op jezelf, op hoe anderen jou zien? Heb je verborgen talenten of mooie eigenschappen ontdekt? En wat ga jij hiermee doen? 

En nu?

Aan het einde van dit gesprek zul je merken dat je relatie is verdiept en dat je de ander vaak anders ziet. Soms komt er een heel nieuw deel van deze persoon, of uit diens leven naar voren wat je nog niet kende. 

Door Gouden Pijlen te gooien kan je je bewust worden van je talenten, je gaven en je sterktes. Wanneer je het probeert, doe het dan oprecht. Betreed de ruimte met respect voor jezelf, de andere persoon en het proces. 

Overtuigd dat je vaker Gouden pijlen gooien kan gebruiken en wil je deze oefening zelf onder de knie krijgen? Of ben je op zoek naar vorming rond waarderend samenwerken in groepen of teams? Contacteer Kwadraet voor een vorming op maat van jouw groep of team.