Terug naar het overzicht

Sterk vrijwilligerswerk

Kwadraet geeft vorming aan vrijwilligers en over vrijwilligerswerk op maat van jouw groep of organisatie. Kwadraet geeft ook training, procesbegeleiding of intervisie over vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers zorgen voor dynamiek en verandering binnen onze samenleving. Ze zijn het kloppende hart in veel waardevolle organisaties. Vrijwillig engagement creëert verbondenheid en zingeving. Succesvolle vrijwilligersorganisaties maken de verbinding tussen de organisatieagenda en de beweegredenen van vrijwilligers. Zo cocreëren ze een klimaat waarbinnen betrokkenheid, engagement en eigenaarschap echt kan groeien. Ze hebben aandacht voor verschil en de persoonlijke beleving van elke individuele vrijwilliger.

Voor vrijwilligers en bestuursleden:

 • Vrijwilligers leren van elkaar
 • Vrijwilligers geven elkaar waarderende feedback
 • Vrijwilligers wakkeren het engagement aan bij elkaar
 • Vrijwilligers gaan om met weerstand van een andere vrijwilliger
 • Oplossingsgericht samenwerken met andere vrijwilligers
 • Waarderend omgaan met het verschil tussen vrijwilligers
 • Moeilijke gesprekken voeren met andere vrijwilligers
 • ...

Voor beroepskrachten:

 • Inzicht krijgen in hedendaags vrijwilligerswerk
 • Motiveren van vrijwilligers
 • Coachen van vrijwilligers en vrijwilligersgroepen
 • Werken met kwetsbare vrijwilligers
 • Jouw organisatie aantrekkelijker maken voor vrijwilligers
 • Waarderen van vrijwilligers
 • Inspraak en participatie van vrijwilligers vergroten
 • Werkvormen gebruiken
 • Cocreatief werken binnen je organisatie
 • Ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid
 • Samenwerking tussen vrijwilligers stimuleren
 • Feedback geven aan vrijwilligers
 • Omgaan met weerstand van vrijwilligers
 • Vrijwilligers ondersteunen in het omgaan met verandering
 • Omgaan met conflict bij vrijwilligers
 • Je grenzen stellen t.a.v. vrijwilligers
 • Engagement van vrijwilligers aanwakkeren
 • Moeilijke gesprekken voeren met vrijwilligers
 • Vrijwilligers werven, selecteren en onthalen
Cursussen

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Door je aan te melden voor de nieuwsbrief ga je akkoord met de privacy verklaring