Terug naar het overzicht

Procesbegeleiding

Soms is een externe stem wenselijk. Om verandering te begeleiden of het gesprek te faciliteren. De inhoud blijft bij jou, wij leggen de focus op het proces. Cocreatie is het uitgangspunt. De aandacht gaat voor ons naar de mensen eerder dan naar de structuren. We begeleiden verandering van onderuit. 

Kwadraet geeft in jouw organisatie vormingen, lezingen, intervisie en leertrajecten voor vrijwilligers, beroepskrachten en/of bestuursleden over:

  • begeleiden van beleidsplanning
  • veranderingsprocessen begeleiden
  • gespreksbegeleiding
  • faciliteren van besluitvorming
  • begeleiding van participatieprocessen