Open brief Kwadraet

Besparingen sociaal-cultureel werk

Verbinden en bruggen bouwen. Tussen groepen in de samenleving. Met groepen vrijwilligers en/of organisaties. Voor een warme, solidaire samenleving. Dat is ons vak. Ons ambacht. Hier schaaf je niet aan. Dat is bruggen ondermijnen.

Beste overheid,

Wij, procesbegeleiders van Kwadraet, steken vandaag ook een voetzoeker aan. Als teken van protest. Want met de kaasschaaf over onze subsidies gaan getuigt niet van goed bestuur. Wij worden geacht om tijdig beleidsplannen in te dienen, met omstandige beschrijvingen over hoe wij aan sterkere verbindingen timmeren met en tussen burgers. Onze boterbrief waarmee wij naar uw goeddunken over fondsen kunnen beschikken om ons met hart en ziel in te zetten voor ons werk, met name: een bijdrage leveren aan een meer democratische, duurzame en solidaire samenleving. En dan krijgen wij kletsen!

Met hoeveel precisie en naarstigheid wij ons ambacht ook uitvoeren, het mag niet baten. Nieuwe regeltjes rollen binnen aan een snelheid die elke grens overschrijdt. Op het signaal van één scherp fluitje wisselen beleidsprioriteiten van schouder, terwijl de megafoon van lerende, solidaire en cocreatieve burgers weerkaatst op dovemansoren. Dan maar vuurwerk!

Ons signaal is: laat ons ons werk doen! Geen slurfkes, wel katalysators. We begeleiden processen in groepen waarbij kennis wordt gedeeld. Dit versterkt en verbindt mensen. Akkoord, soms zijn resultaten niet betonhard te maken. Het lijkt experimenteel, een beetje warrig of ietwat onduidelijk. Megafonen kunnen hinderen, ze irriteren. Maar ze kunnen ook wie tegenover elkaar staat bij elkaar brengen. De aarde doen afkoelen en de wereld een beetje meer opwarmen. Aan die belofte houden wij ons.

Met dank aan Tine Hens - Lees meer

Meer over het decreet via De Federatie