Terug naar het overzicht

Vragen stellen als groepsbegeleider

In deze training werk je aan jouw vragende stijl bij het begeleiden van groepen. Je ontwikkelt vaardigheden en attitudes voor een meer ‘socratische’, onderzoekende en cocreatieve houding. Je leert de fijne knepen van het vragen stellen. Wat is een juiste formulering? Wat is een gepaste timing? De klemtoon ligt op hoe je deze stijl kan toepassen in jouw organisatie, in (het omgaan met) jouw team, medewerkers of cursisten. 

Jouw interventies worden meer dan instructies. Kennisoverdracht is niet langer eenzijdig. Je stelt vragen die de ander doen nadenken, naar de diepte gaan, de groep verder brengen. Je merkt dat jouw medewerkers, teamleden of deelnemers meer verantwoordelijkheid opnemen, gemotiveerder zijn en zich meer betrokken voelen.

Het programma wordt 3 dagen lang opgebouwd vanuit jouw leerdoelen. Die worden vooraf opgevraagd. We grijpen terug naar Socrates en Aristoteles, het systeemdenken, het waarderend onderzoek, het cocreatief handelen en leggen daar jouw ervaringen naast. 

Na 3 dagen in het vragenbad, wordt vragen stellen jouw tweede natuur! 

Praktische informatie

Datums: Woensdag 06 februari 2019
Donderdag 07 februari 2019
Maandag 11 maart 2019
Cursusuren Van 9u30 tot 16u30
Locatie

Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent

Begeleider(s) Adinda Taelman
Prijs € 390
Inschrijven

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam en de data.

Schrijf je in voor: Vragen stellen als groepsbegeleider