Terug naar het overzicht

Verbindende feedback

Wat is het

Hoe hou je iemand constructief de spiegel voor? 

Brené Brown maakte een checklist met 10 punten op om te kijken of je klaar bent om betrokken feedback te geven. Je hebt dus zelf heel wat in de hand om te zorgen dat feedback verbindend kan werken. We gaan praktisch en ervaringsgericht aan de slag met de basis van verbindende communicatie. Op het einde van de vorming heb je meer inzicht in je eigen gedrag en denken en is je kennis over je eigen behoeften verdiept. Dit zorgt voor een sterkere verbinding met jezelf en anderen.

Wat kan je verwachten

Tijdens deze vorming krijg je meer inzicht in onderling gedrag, de gevoelens en behoeften die erachter schuilgaan en bekijk je zo verschillen en weerstand tussen mensen op een andere manier.

Verbindende Communicatie stelt je in staat om beter te begrijpen wat voor jou van waarde is en wat je nodig hebt. Het stelt je in staat om op een effectieve en respectvolle manier uit te drukken wat je hindert en wat je waardeert, zonder verwijten te maken, en bevordert communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Deze heldere en begripvolle communicatie legt de basis voor een open samen doen, samen denken en samen leven.

Dankzij je empathische luistervaardigheden ben je beter in staat om te begrijpen wat anderen nodig hebben, zonder je te laten meeslepen door beschuldigingen of oordelen die anderen kunnen uiten. Dit stelt je in staat om conflicten gezamenlijk aan te pakken en duurzame oplossingen voor problemen te vinden.

Checklist voor betrokken feedback

Ik weet dat ik eraan toe ben om feedback te geven wanneer:

  1. ik bereid ben om naast je te komen zitten, in plaats van tegenover je; 
  2. ik bereid ben om het probleem voor ons neer te leggen, in plaats van tussen ons in (of het naar je toe te schuiven); 
  3. ik bereid ben om te luisteren, vragen te stellen en te accepteren dat ik het probleem mogelijk niet helemaal doorzie; 
  4. ik oog heb voor wat je goed doet en niet alleen voor je fouten; 
  5. ik je sterke punten zie en hoe je die kunt gebruiken om je zwakke punten aan te pakken; 
  6. ik je kan aanspreken op je gedrag zonder je schaamte of schuldgevoelens te bezorgen; 
  7. ik verantwoordelijkheid wil nemen voor mijn eigen aandeel; 
  8. ik je oprecht kan bedanken voor je inspanningen in plaats van je aan te vallen op je tekortkomingen; 
  9. ik met je kan praten over hoe het oplossen van dit probleem kansen biedt om te groeien; 
  10. ik zelf de kwetsbare opstelling en openheid kan laten zien die ik van jou verwacht.

Uit: Brené Brown, De kracht van kwetsbaarheid (2013; p.201)

Praktische informatie

Iets onduidelijk of wil je graag meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen
Datum: Vrijdag 09 februari 2024
Cursusuren Van 9u30 tot 16u
Locatie

Kwadraet
Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent
Google Maps

Begeleider Debbie Verduyn
Prijs € 170
Cursuscode 24OS002
Inschrijven

Deelnameprijs professionelen: 170 euro
Deelnameprijs particulieren, studenten, vrijwilligers: 120 euro

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam, cursuscode en de datum.

Schrijf je in voor: Verbindende feedback