Terug naar het overzicht

Oplossingsgericht Coachen - verdieping

Wat is het

Bij het oplossingsgericht begeleiden focussen we ons op wat werkt, eerder dan op wat niet werkt. We gaan uit van krachten en mogelijkheden. We brengen de gewenste toekomst in beeld en zoeken samen naar oplossingen binnen de eigen invloedsfeer in plaats van extern toe te wijzen (klagen, de ander moet veranderen, ja…maar..). Effectieve oplossingen sluiten aan bij eerder geboekt succes en mogelijkheden. Het gaat om het voeren van nuttige gesprekken die hoop geven en energie brengen om zelf oplossingen te bedenken. 

We kiezen er bewust voor om 2 volle dagen verdiepend in het thema te duiken. Je oefent met de wondervraag, het schaalwandelen, het Brugs model, het opbouwen van een oplossingsgerichte vragenreeks, enz. En we staan stil bij ons krachten georentiëerd taalgebruik. 

Wij zorgen voor een afwisselende opbouw met als ingrediënten: een vleugje theorie en flink wat inoefenen van je coachingsvaardigheden.  We werken met jullie casussen en voorbeelden, toegepast op jullie eigen werkcontexten. Concreet wisselen we af tussen momenten met alle deelnemers samen en oefeningen in kleine groepjes. 

Wat kan je verwachten

Je zet een volgende stap in jouw groeiproces als oplossingsgerichte begeleider. Je vult je toolbox aan met methodieken, verdiept je inzicht, verfijnt je vaardigheden. De oplossingsgerichte coachende basishouding wordt voor jou steeds meer ‘naturel’. We bouwen het programma mee op op basis van de leervragen van de deelnemers.

Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders. De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.

Ben je werkzaam onder pc 319.01, dan kan je deze vorming als organisatie ook aanvragen bij Vivo Social Profit.

Praktische informatie

Iets onduidelijk of wil je graag meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen
Datums: Dinsdag 09 mei 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Cursusuren Van 9u30 tot 16u30
Locatie

Kwadraet
Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent

Begeleider Liselotte Pattyn
Prijs € 336
Cursuscode 23OS009
Inschrijven

Neem je deel vanuit jouw organisatie: 336,00 euro
Neem je deel als particulier, vrijwilliger of student: 236,00 euro 

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam, de data en de cursuscode.

Schrijf je in voor: Oplossingsgericht Coachen - verdieping