Terug naar het overzicht

Groepsprocessen begeleiden

Wat is het

Je werkt regelmatig met groepen? Je bent gefascineerd door wat zich afspeelt in en tussen mensen? Je wil meer vat krijgen op de dynamiek van de groep? 

Gedurende 2 dagen werk je aan jouw vaardigheden als groepsbegeleider. Je leert de beginselen van procesbegeleiding kennen. Je verhoogt jouw gevoeligheid voor wat zich in de groep afspeelt. Je oefent in het zien van wat op het eerste zicht moeilijk waarneembaar is. Bovenal train je in hoe je gepast kan inspelen op groepsdynamieken. 

Wat kan je verwachten

We grijpen de uiteenlopende ervaringen in de groep aan als kans tot uitwisseling. Jouw leervragen worden vooraf opgevraagd. Op basis daarvan bouwen we het programma op. In onze rugzak nemen we het model van procesbegeleiding van E. Schein mee, samen met onze inzichten in cocreatief werken. Je oefent in vragen stellen, luisteren, onzekerheid toelaten, meerzijdige alertheid… 

Het effect na 2 dagen? Jij voelt meer zelfvertrouwen in het begeleiden van groepsprocessen. Jouw groep nestelt zich graag in de warmte van jouw begeleiding.

Praktische informatie

Iets onduidelijk of wil je graag meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen
Datums: Maandag 09 oktober 2023
Dinsdag 10 oktober 2023
Cursusuren Van 9u30 tot 16u30
Locatie

Kwadraet
Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent
Google Maps

Begeleider Geert Vansieleghem
Prijs € 340
Cursuscode 23OS022
Inschrijven

Neem je deel vanuit jouw organisatie: 340,00 euro
Neem je deel als particulier, vrijwilliger of student: 230,00 euro

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam en de data.

Schrijf je in voor: Groepsprocessen begeleiden