Terug naar het overzicht

Groepsprocessen begeleiden

Als begeleider wil je meer vat krijgen op de dynamiek van de groep. Gedurende 2 dagen werk je aan jouw vaardigheden als groepsbegeleider. Je leert beter lezen wat leeft in de groep en traint hoe je gepast kan inspelen op groepsdynamieken.

Je werkt regelmatig met groepen? Je bent gefascineerd door wat zich afspeelt in en tussen mensen? Je wil meer vat krijgen op de dynamiek van de groep? 

Gedurende 2 dagen werk je aan jouw vaardigheden als groepsbegeleider. Je leert de beginselen van procesbegeleiding kennen. Je verhoogt jouw gevoeligheid voor wat zich in de groep afspeelt. Je oefent in het zien van wat op het eerste zicht moeilijk waarneembaar is. Bovenal train je in hoe je gepast kan inspelen op groepsdynamieken. 

We grijpen de uiteenlopende ervaringen in de groep aan als kans tot uitwisseling. Jouw leervragen worden vooraf opgevraagd. Op basis daarvan bouwen we het programma op. In onze rugzak nemen we het model van procesbegeleiding van E. Schein mee, samen met onze inzichten in cocreatief werken. Je oefent in vragen stellen, luisteren, onzekerheid toelaten, meerzijdige alertheid … 

Het effect na 2 dagen? Jij voelt meer zelfvertrouwen in het begeleiden van groepsprocessen. Jouw groep nestelt zich graag in de warmte van jouw begeleiding.

Praktische informatie

Iets onduidelijk of wil je graag meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen
Datums: Donderdag 28 februari 2019
Vrijdag 01 maart 2019
Cursusuren Van 9u30 tot 16u30
Locatie

Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent

Begeleider(s) Geert Vansieleghem
Prijs € 280
Cursuscode 190S004
Inschrijven

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam en de data.

Schrijf je in voor: Groepsprocessen begeleiden