Terug naar het overzicht

Feedback geven aan vrijwilligers

Wat je aandacht geeft groeit. Waarderende feedback geven is cruciaal in de samenwerking met vrijwilligers.

Ook negatieve feedback durven geven, toont dat je vrijwilligers ernstig neemt. Want feedback is een leerkans.

In deze vorming leer je hoe je waarderende feedback én ontwikkelingsgerichte feedback kan geven aan vrijwilligers. Je krijgt tools aangereikt, we proberen deze uit en we verzamelen suggesties voor de feedback die jij wil geven aan een vrijwilliger. 

Tijdens de twee opleidingsdagen krijg je de kans om jouw kennis en ervaring in te zetten en te leren van de goede voorbeelden uit andere organisaties.

We vertrekken van vragen die je zelf inbrengt, zoals:

  • Hoe geef ik waardering op zo’n manier dat het echt binnenkomt?
  • Hoe geef ik waarderende feedback op maat van een vrijwilliger?
  • Hoe ga ik om met de weerstand bij mezelf om een lastige boodschap te brengen aan een vrijwilliger?
  • Hoe geef ik negatieve feedback over het handelen van een vrijwilliger op zo’n manier dat het een positieve leerkans is voor de vrijwilliger?
  • Hoe zet ik de eerste stap bij een spanning tussen een vrijwilliger en mij?
  • Hoe ga ik in mijn communicatie om met de verhouding beroepskracht – vrijwilliger?
  • Hoe ontvang ik feedback?
  • Hoe draag ik zelf bij aan een feedbackcultuur in mijn organisatie?

We gaan cocreatief te werk. Begeleider en deelnemers buigen zich over ieders vragen.

Praktische informatie

Datums: Donderdag 21 maart 2019
Donderdag 04 april 2019
Cursusuren Van 9u30 tot 16u30
Locatie

Koningin Maria Hendrikaplein 64a
9000 Gent

Begeleider(s) Line Windey
Prijs € 270
Inschrijven

Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld jouw naam en de data.

Schrijf je in voor: Feedback geven aan vrijwilligers