Terug naar alle blogs

#13 HET 100-JAREN PLAN

Geschreven door Adinda Taelman op 21/04/20

Er was eens een land dat op slot was. De mensen zaten voor hun scherm, enkelen streelden peinzend hun kat. De straten waren stil, de pleinen verlaten.

Wingerd en klimop klommen tot aan de daken, blauwe regens bloeiden als nooit tevoren. Niemand die nog zijn rozen snoeide, ze reikten steeds hoger, groeiden steeds onstuimiger. Op sommige plekken zag je de huizen er nauwelijks nog doorheen, even verscholen waren ze als het kasteel van Doornroosje.

Daarbinnen leefden velen van dag tot dag, dat waren ze uit het oog verloren. De belangrijke mensen maakten het nieuws. De allerbelangrijkste mensen ruzieden over de toekomst. De gewone mensen zwaaiden elke ochtend naar elkaar vanuit hun vensters, zo hielpen ze elkaar zichzelf niet te vergeten.

De heel oude vrouw en het jonge kind waren aan de aandacht ontsnapt. Ze hadden elkaar ontmoet in het park. Sindsdien werkten ze elke dag naarstig verder in het dikke schrift. Het kind schreef traag en duidelijk. De vrouw sprak langzaam. Soms klaterde hun lach, soms was het lange tijd stil. Of waren ze afgeleid door de zwaluwen. Tot het kind weer met een nieuw idee kwam. Of de vrouw.

Op de eerste bladzijde staat een grote oude boom. De inleiding op de tweede bladzijde is afgekeken van Augustinus: ‘heb lief en doe wat je wilt’. Daarna volgen wel zeven bladzijden over hoe je andere mensen blij kan maken. In wat volgt beschrijven ze elk van de seizoenen grondig: wat je kan zien, wat je kan doen. Een 10-tal bladzijden zijn gevuld met schetsen van wolken, hoe je aan het blad de boom herkent. Recepten zijn er ook, heel oude van toen de heel oude vrouw nog jong was. En kijk, ze tekenden zelfs het land en hoe dat door de mensen zou kunnen bestuurd worden: allemaal cirkeltjes. 

En terwijl de mensen voor hun schermen geeuwden van verveling, een enkeling wat op zijn gitaar tokkelde, de groten hun gelijk najoegen en niemand nog luisterde, vulden de oude vrouw en het kind hun schrift met het 100-jaren plan.

Wie o wie kust de wereld wakker?

Reageren?