Cocreatie sessies organiseren

ontwerpend denken

Cocreatie Sessies organiseren vanuit human centered design / mensgericht ontwerpen

Leer alles over cocreatie sessies: van ontwerp van de uitnodiging en methodieken om het proces in te vullen, tot en met het verwerken van de resultaten.

Een cocreatie sessie is een stap binnen een proces waarbij je samen met je doelgroep ideeën en prototypes (testmodellen) voor je product, dienst of beleid ontwikkelt. Typisch bij cocreatie vanuit human centered design is dat er gemaakt wordt eerder dan gepraat. Het maken en dus ook visualiseren helpt bij het communiceren en uitwerken van ideeën. Er wordt gefocust op oplossingen en niet te lang stilgestaan bij de problemen.
 
Cocreatie hoort in een langer creatief proces dat de principes van design thinking of ‘ontwerpend denken’ volgt. Cocreatie wordt vaak ingezet voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen van onderuit. Het laat toe om vanuit de noden en ervaringen van je doelgroep te werken. Daarom heet het human centered design of mensgericht ontwerpen.
 
We doorlopen alle stappen van een co-creatie sessie en houden een mini-cocreatiesessie. Zo kan jij, als deelnemer, meteen ervaren wat de voordelen zijn in dit proces en hoe je zelf een sessie kan organiseren. Doen is het sleutelwoord.
 
Na deze cursus weet je waaraan aandacht besteden bij:
  • de uitnodiging
  • recruteren van deelnemers, inclusief moeilijk bereikbare doelgroepen
  • het kiezen van methodieken
  • de opbouw van het programma
  • de procesbegeleiding
  • het verwerken van de resultaten in rapportage en volgende stappen
We gebruiken creatieve methodieken die meteen inzetbaar zijn in je eigen organisatie. Het wordt een workshop waarin we niet (te veel) praten, maar vooral aan de slag gaan. We willen hiermee inspireren tot een nieuwe manier van werken. Design thinking is interessant voor vrijwilligers en beleids-, educatie-, communicatie-, project- en campagnemedewerkers die ...
 
... in tijden van besparing naar meer efficiëntie en impact van hun aanbod zoeken.
... hun doelpubliek willen betrekken bij hun werking, maar de juiste methodieken niet kennen om hierbij tot waardevolle resultaten te komen.
 
Datum  22 en 29 september 2017
Cursusuren van 9u30 tot 16u30
Locatie Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
Begeleider

Marlies Deforche & Elizabeth Verhetsel van Twisted Studio 

Marlies Deforche is ontwerpster en besloot zich na meer dan 10 jaar werken voor klanten in de commerciële sector bij te scholen in Stockholm. Daar ontdekte ze haar passie voor service design en sociaal ondernemerschap. Na werkervaringen in social service design bureaus in Glasgow en Chicago keerde Marlies terug naar België om een eigen service design praktijk op te richten met een sterke focus op projecten in de sociaal-culturele sector

Elizabeth Verhetsel is psychologe en is al meer dan 10 jaar actief als trainer, projectleider en beleidsmedewerker voor NGO’s in Afrika, Azië en Europa. In haar zoektocht naar methoden om maximale inspraak mogelijk te maken, belandde ze bij design thinking en service design. Ze ontdekte dat service design niet enkel een hoogkwalitatief kader biedt voor bottom-up projecten en beleid, maar ook voor sociale innovatie. Vanuit haar enthousiasme besloot ze een service design bureau op te richten.

Prijs Normaal tarief: 300 euro - Kortingtarief: 200 euro
Inschrijven Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld de code 17OS021 en jouw naam.

Terug naar overzicht