logo Kwadraet

KWADRAET, een roepnaam met hefboomkracht.
Een getal vermenigvuldigt zichzelf door toedoen van het kwadraat, en dat is wat wij beogen. Wanneer mensen samen uitdagingen aanpakken, ontstaat er exponentieel veel energie, interactie, uitwisseling en kansen op oplossingen. Bovendien kan een kwadraat nooit negatief zijn.

De uitgang RAET verwijst naar Stichting Lodewijk de Raet. Daarmee koesteren we meer dan 60 jaar van kwaliteitsvol en maatschappijgericht werken. Twee kenmerken die we vandaag, maar ook in de toekomst actief willen blijven waarmaken.

KWADRAET identiteitskenmerken
Onderstaande woordenwolk geeft aan welke imago en kwaliteitskenmerken onze stakeholders ons aanmeten. Wij werken er dagelijks aan om deze kwaliteitskenmerken in praktijk om te zetten.

woordenwolk Kwadraet