procesbegeleiding

Wat mag je van onze procesbegeleidingen concreet verwachten?

 • de verkenning van de veranderbehoefte
 • een situatieverkenning vanuit een systeemvisie op verandering
 • een kwaliteitsvol ontworpen proces - te beschouwen als krijtlijn en niet als onwrikbaar plan 
 • de creatie van draagvlak en eigenaarschap bij alle betrokkenen
 • ondersteuning bij het betrekken van (al dan niet veel) stakeholders
 • veel onderzoekende, coachende en oplossingsgerichte vragen
 • het geven van feedback over het hier-en-nu
 • een adequate manier van omgaan met weerstanden

Bij de participanten streven naar een maximale betrokkenheid. Via onze vragende, socratische houding . stimuleren we de kritische reflectie over onderliggende opvattingen, over waarden en normen en over gangbare handelingspatronen. Door deze aanpak ontstaat opening voor verandering en heel vaak ook een grotere verbinding tussen medewerkers onderling en tussen de medewerkers en de organisatie.

We stellen ons steeds als alert aanwezig op, eerder op de achtergrond dan op de voorgrond. Want in onze manier van begeleiden staat de zelfredzaamheid van het systeem centraal. Onze eigen expertise leggen we naast die van de betrokkenen: als inspiratie die de hen uitnodigt om eigen standpunten en conclusies te bevragen en/of te versterken. Finaal moedigen we organisaties en participanten aan om de aanwezige krachten te waarderen, verder te ontwikkelen en om te zetten in concrete toekomstgerichte acties.

Welke uitdagingen komen het vaakst terug in onze procesbegeleidingen ?

 • cocreatief samenwerken
 • leiderschap
 • doeltreffend communiceren en overleggen
 • werknemers gemotiveerd aan de slag houden
 • een vastgelopen communicatie in teams
 • missie-, visie- en strategieontwikkeling
 • de transitie naar een duurzame samenleving/organisatie
 • het samenleven in stadswijken
 • het versterken van burgerparticipatie in gemeenten
 • de inclusie van minder-kansrijke mensen
 • het versterken van de structuren van verenigingen